wz
FC_Partizán_Most FC_Partizán_Most

futsal, salovka, partizan

Něco nového ?

1. ledna, 2007:
je v platnosti 10 nových pravidel!

více...

Vstup do diskuzního fóra je : 1111

Prezentace

Základní kameny našeho, dnes již můžeme říci, špičkového amatérského klubu položili v dávných dobách světové historie naši dědové a pradědové.
Vše začalo prvním ustavujícím sjezdem příznivců a činovníků v době prezidenta Masaryka v prostorách dnešní restaurace Hovadinec v Děčíně na Starém Městě.

K naší nezměrné radosti uchovali naši předci momentku z této pohnuté doby zrození:

glgklgflkgl studio-plume.org, "ůfkgůdlfkgůdlkgdkgůdfkgůdflkgůdlfkgůdflkgůdlfkgdlůfkg

dgkdflgkdůfkgůdflkgůdfkgdlfgks

gkdlgkdůgkůdlkůdlgkůdskgůsdfkgsd

fgdksůsgsd

gkdslgkldfsgkldfůgk

gkldsgkfůds

zdravím všechny