wz
FC_Partizán_Most FC_Partizán_Most

futsal, salovka, partizan

Něco nového ?

1. ledna, 2007:
je v platnosti 10 nových pravidel!

více...

 1. Hry se zúčastňují dvě družstva. Každé družstvo má nejvíce pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.  

 2. Při zahájení zápasu musí být minimální počet hráčů pět.  

 3. Maximální povolený počet náhradníků jednoho družstva je sedm.  

 4. Počet střídání během hry není omezen. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče. Střídá se tzv. "letmým" způsobem, to znamená i když je míč ve hře, a to za následujících podmínek:
  1. hráč, který opouští hřiště, tak učiní uvnitř vlastní zóny pro střídání.
  2. hráč vstupující na hřiště tak také učiní uvnitř vlastní zóny pro střídání, ale ne dříve, než hráč opouštějící hrací plochu úplně přejde postranní čáru směrem ven ze hřiště.
  3. střídání je dokončeno, když náhradník vstoupí na hrací plochu. Od této chvíle se stává hráčem a hráč, kterého nahrazuje, přestává být hráčem a stává se náhradníkem.
  4. náhradník podléhá pravomoci rozhodčího, ať už bude připuštěn ke hře nebo ne.
  5. pokud v průběhu letmého střídání vstoupil náhradník na hřiště dříve, než je střídaný hráč opustil nebo náhradník vstoupí na hrací plochu nebo ji střídaný hráč opustí jiným prostorem než je zóna pro střídání, rozhodčí hru přeruší. Provinivšího se hráče napomene žlutou kartou a znovu zahájí hru nepřímým volným kopem ve prospěch mužstva, které se neprovinilo, z místa, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl míč uvnitř pokutového území provinivšího se mužstva, nepřímý volný kop se bude zahrávat z hranice pokutového území nejblíže místu, kde se nacházel míč v okamžiku přerušení hry.
  Rozhodnutí KF ČMFS: Netýká se případů, kdy se hráč evidentně zraní, načež opustí hřiště mimo zónu pro střídání. Naopak předstírání zranění s úmyslem rychle vystřídat posoudí rozhodčí jako nesportovní chování a hráče napomene žlutou kartou.  

 5. Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem. Činí tak rovněž "letmým" způsobem jako hráči v poli. Dres náhradního brankáře musí mít jiné číslo než měl střídaný brankář. Střídá-li brankáře hráč z pole, musí být číslo na jeho brankářském dresu shodné s číslem tohoto hráče na dresu do pole.  

 6. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě začátku utkání, kdy musí být plný počet, tedy pět (4+1). Klesne-li počet hráčů na dva, zápas musí být ukončen.  

 7. Hráč, který je zraněn, musí kvůli ošetření opustit hrací plochu, pokud je to možné. Pokud je přece jen nutné ošetřit hráče na hrací ploše, musí tento po ošetření hrací plochu opustit a nesmí se na ni vrátit dříve, než je hra znovu zahájena a dokud nenahlásí svoji způsobilost k další hře třetímu rozhodčímu (není-li tento přítomen, druhému rozhodčímu).
  Rozhodnutí KF ČMFS: Hráč, který opustil hrací plochu s krvácejícím zraněním, se smí na hrací plochu vrátit zpět až poté, co si rozhodčí ověří, že jeho zranění již nekrvácí.